Executive Coaching – Improved Results!

Лидерскиот коучинг е индивидуален процес на работа
со професионален личен тренер којшто Ви помага да го постигнете Вашиот потенцијал и да го ослободите потенцијалот на Вашиот тим!

Денес на топ менаџерите им е потребен широк спектар вештини од области на лидерство, менаџмент, финансии, комуникации и преговарање, мотивирање луѓе, намалување на стресот, одржување силна врска со себе и со големата визија на компанијата…

За генералните директори и извршни менаџери, за кои традиционалните организациски обуки веќе не се релевантни, коучингот е начин преку кој што се развиваат и стануваат поефективни. Коучингот е практично и исплатливо решение кое ќе Ви ги даде резултатите што Ви се потребни.

Лидерскиот коучинг е особено ефективен процес за брзо развивање лидерски и менаџерски вештини и зголемување на придонесот кон сопствената организација.

Во процесот на водење на компанијата и развојот на други лидери и менаџери, не сте сами. Не мора сами да го одите патот. Што мислите за можноста да Ве води и поддржува професионалец кој/а ги има собрано, селектирано знаењата, искуствата, лични и светски, притоа користејќи врвни светски методологии на применета психологија за успешност?

Со лидерски коучинг им помагаме на извршните менаџери да стекнат поголемо влијание при комуникацијата, да станат вешти при водењето луѓе, активности и проекти, успешно да ги решаваат предизвиците, можностите и потешкотиите со кои се соочуваат во компанијата и секојдневното работење.
Преку лидерски коучинг се доаѓа до поголемо самоспознавање на чувствителните страни, развивање на силните страни и подобрување на лидерски способности. Лидерскиот коучинг е особено ефективен процес за брзо развивање лидерски и менаџерски вештини и зголемување на придонесот кон сопствената организација.

НАДМИНЕТЕ ГИ ПРЕДИЗВИЦИТЕ
И РАСТЕТЕ КОН РЕЗУЛТАТИТЕ!


За кого е наменет?

За лидери и топ менаџери кои сакаат:

 • да ги подобрат лидерските вештини;
 • да ја зајакнат самодовербата;
 • да постигнат поголеми резултати;
 • да ги подобрат комуникациските вештини;
 • да ги подобрат способностите за преговарање;
 • да бидат повлијателни;
 • да ги подобрат авторитетот и кредибилитетот;
 • да го намалат стресот;
 • да го зголемат задоволството од работата и животот;
 • да развијат подобра организациска свест;
 • да бидат поефикасни и попродуктивни;
 • да донесуваат поквалитетни одлуки;
 • да напредуваат.

Во текот на овој процес, кој може да биде од неколку месеци, вашиот тренер ќе работи доверливо со вас на спроведување моќни стратегии кои ќе придонесат за зајакнување на вашите лидерски способности додека истовремено ќе ги зајакнуваат и вашите можности за професионален развој – прво се зајакнува „внатрешното јадро“, како основа за зајакнување на „надворешните“ лидерски вештини.


Извршните менаџери кои користеле лидерски коучинг, велат дека им помага за:

 • поефикасно управување со комплексни организациски промени;
 • максимирање на своето влијание во организацијата;
 • зголемување на ефективноста;
 • инспирирање и поттикнување на повисоко ниво на извршување на задачи и активности од другите во организацијата;
 • развивање на стил на лидер со кој можат да се идентификуваат;
 • создавање на моќни и ефективни односи;
 • поголемо задоволство, како професионално така и лично.

Конечно, лидерскиот коучинг може да направи топ менаџерите да бидат повеќе свесни и да имаат поширока перспектива за организацијата и за нивната улога во неа.

Побарајте понуда и разговор за да се уверите дали она што го имаме
е токму она што сега Ви е потребно.

contact@inspirit.mk | 078/ 261 298


Се фокусираме на тоа нашите клиенти
да го максимираат својот потенцијал
и да постигнуваат важни резултати!

Нашата филозофија:

 • Работиме во процес кој вклучува проценка, планирање, имплементација и евалуација;
 • Започнуваме со проценка на силните страни на менаџерите, кои се клучни за нивниот успех и работиме на нивно искористување;
 • Ги идентификуваме факторите за успех на нашите клиенти и подготвуваме планови за остварување на нивната посакувана иднина;
 • Ги истражуваме внатрешните ресурси на менаџерите, и низ моќни прашања, развиваме стратегии за надминување на бариерите за успех.

Да бидете успешен лидер, потребни ви се вештини за брзо адаптирање и напредување во променливи средини. Одличните лидери ги учат и поддржуваат другите да на тоа, исто така.
Ние ги учиме личностите да стекнат знаење, вештини и самодоверба за успех, и како индивидуа и како дел од тимот.

Некои од областите кои се опфаќаат низ процесот на лидерски коучинг (executive coaching):

 • Премин кон лидерство
 • Применето стратешко размислување
 • Квалитети на лидерство
 • Иновации и промени
 • Развивање на тренинг вештини
 • Водење на групи кон решенија
 • Ефективни комуникациски вештини
 • Развивање на аналитички и иновативни капацитети за размислување

За дополнителни информации контактирајте нѐ на: 078/ 261 298
Побарајте понуда на contact@inspirit.mk