Feminine Power


Група пристапи и методологии коишто Ирена Јакимова ги користи во своите програми или во индивидуалните коучинг пакети за жени.

Се користат пристапи, техники и знаења од водечки светски жени-тренери-на-жени, во комбинација и со другите претходно набројани.

Со овие пристапи осознаат својот потенцијал, да ја смалат внатрешната критика, одуса и чувство на вина или недоволностда ја најдат страста во својата работа, да исчекорат кон своите желби, повици и цели, да се засакаат и грижат за себе на подлабоко и помоќно ниво, откривајќи ја, притоа, магијата и леснотијата на женската енергија.

Имате дополнителни прашања?

За какви било прашања, слободно пишете на contact@inspirit.mk, јавете се на
078/289-466 или пополнете ја контакт формата во продолжение.
Побарајте понуда за ваква обука скроена наменски за вашата компанија!