Отворено студио 1, 1TV.mk

„Секој од нас се развива како индивидуа, како личност, без разлика која професија ја работи или на која работна позиција, функција е во моментот. Мора внатрешните свои особини како личност, како знаења, како начин на размислувања, како вештини, да ги развива постојано за да има нови успеси и резултати, да може да влијае на другите, да биде лидер, лидерка, пример, да води тимови, да води своја компанија, да води некој проект или што и да е примената.

Личен развој е она кое што ние го работиме кај луѓето во областа на личноста, она што го нарекуваме псиологија или ние какви сме како типови на личност. И нашата работа често оди и во професионалниот развој“

Ирена Јакимова, за Отворено студио 1 на 1TV.mk