Клуб ТИ СИ ТАА | Ирена Јакимова

Тромесечна програма

Почнуваме со НОВА тромесечна програма, со фокус на трите главни области од личен развој.

Секој месец – различен фокус.

Април – Односот со себе

Мај – Односот со другите

Јуни – Односот со животот

 

Почнуваме на 12 Април во 18:30 часот.

Сподели мислење