Биди онаква лидерка којашто и ти самата би ја следела.

Обука за компании

Подобрување на тимската работа преку ефикасна комуникација

Работилница со ДИК, организирана од OSCE и IFES

Женско Лидерство

Фотографии од програмата обуки/работилници за јакнење на жените во компаниите и нивно охрабрување да преземаат поголеми проекти, чекори и водечки позиции